KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

GẶP MẶT CHIA TAY ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ HẠNH VỀ NGHỈ CHẾ ĐỘ

 •   06/05/2017 02:23:32 PM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KẾT QỦA KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 9-NĂM HỌC 2016-2017

 •   18/04/2017 02:00:30 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

PHÂN CÔNG COI CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 9 - NĂM HỌC 2016 - 2017

 •   04/04/2017 07:53:54 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHÂN DỊP 26-3-2017

 •   24/03/2017 09:08:57 AM
 •   Đã xem: 402
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KỶ NIỆM 08 - 3 - 2017

 •   09/03/2017 08:22:42 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

 •   18/01/2017 07:21:55 AM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0

ĐOÀN CÔNG TÁC TRƯỜNG THCS GIAO THỦY THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ TRƯỜNG

ĐOÀN CÔNG TÁC TRƯỜNG THCS GIAO THỦY THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ TRƯỜNG

 •   10/01/2017 04:17:23 PM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

PHÂN CÔNG COI CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 6, 8 - NĂM HỌC 2016 - 2017

 •   16/12/2016 04:36:34 PM
 •   Đã xem: 312
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

PHÂN CÔNG COI CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 7, 9 - NĂM HỌC 2016 - 2017

 •   08/12/2016 10:11:20 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 1966 - 2016

 •   24/11/2016 08:56:43 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 1966 - 2016

 •   22/11/2016 08:52:58 AM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

DIỄN VĂN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 1966 - 2016

 •   21/11/2016 04:44:52 PM
 •   Đã xem: 729
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP TỔ CHỨC KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 1966 - 2016

 •   21/11/2016 08:52:49 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0

HỘI NGHỊ CHIA SẺ HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG THCS GIAO YẾN

HỘI NGHỊ CHIA SẺ HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG THCS GIAO YẾN

 •   02/11/2016 07:08:33 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0

GIẤY MỜI KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

GIẤY MỜI KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

 •   29/10/2016 06:33:04 PM
 •   Đã xem: 346
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác