ĐOÀN CÔNG TÁC TRƯỜNG THCS GIAO THỦY THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ TRƯỜNG

ĐOÀN CÔNG TÁC TRƯỜNG THCS GIAO THỦY THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ TRƯỜNG

 •   10/01/2017 04:17:23 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

PHÂN CÔNG COI CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 6, 8 - NĂM HỌC 2016 - 2017

 •   16/12/2016 04:36:34 AM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

PHÂN CÔNG COI CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 7, 9 - NĂM HỌC 2016 - 2017

 •   07/12/2016 10:11:20 PM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 1966 - 2016

 •   24/11/2016 08:56:43 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 1966 - 2016

 •   21/11/2016 08:52:58 PM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

DIỄN VĂN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 1966 - 2016

 •   21/11/2016 04:44:52 AM
 •   Đã xem: 560
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP TỔ CHỨC KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 1966 - 2016

 •   20/11/2016 08:52:49 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0

HỘI NGHỊ CHIA SẺ HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG THCS GIAO YẾN

HỘI NGHỊ CHIA SẺ HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG THCS GIAO YẾN

 •   01/11/2016 08:08:33 PM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0

GIẤY MỜI KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

GIẤY MỜI KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

 •   29/10/2016 07:33:04 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ĐOÀN CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ TRƯỜNG

 •   25/10/2016 02:51:03 AM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

PHONG TRÀO SINH HOẠT CHUYÊN MÔN - NĂM HỌC 2016 - 2017

 •   18/10/2016 02:39:51 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH NĂM HỌC, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2016 - 2017

KẾ HOẠCH NĂM HỌC, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2016 - 2017

 •   22/09/2016 08:47:02 PM
 •   Đã xem: 312
 •   Phản hồi: 0

CÁC BÉ ĐÁNG YÊU

PHÁT THƯỞNG KHUYẾN HỌC VÀ QUÀ TRUNG THU

 •   10/09/2016 05:51:36 AM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0

NGHĨA TÌNH ĐỒNG CHÍ ĐỒNG NGHIỆP

GẶP MẶT CHIA TAY CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ NGẦN

 •   10/09/2016 04:01:59 AM
 •   Đã xem: 415
 •   Phản hồi: 0

TẬP THỂ CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017

 •   05/09/2016 08:44:58 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác