KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN CÙNG TRƯỜNG THCS GIAO CHÂU

 •   12/01/2018 08:28:28 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   25/12/2017 09:48:29 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I KHỐI 8, 9 - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   13/12/2017 03:13:23 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2017

 •   21/11/2017 09:40:18 AM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

LỊCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 8, 9 HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   09/11/2017 01:45:04 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

CÂY DI SẢN XÃ GIAO THANH

 •   09/10/2017 02:23:43 PM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ KHUYẾN HỌC - PHÁT QUÀ TRUNG THU NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   03/10/2017 07:04:19 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ X - NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 •   03/10/2017 06:42:51 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

GẶP MẶT CHIA TAY GIÁO VIÊN CHUYỂN CÔNG TÁC NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   25/09/2017 07:06:22 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   25/09/2017 06:55:10 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

TRƯỜNG THCS NAM TIẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ TRƯỜNG

 •   21/09/2017 09:56:28 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

 •   11/09/2017 07:05:58 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   06/09/2017 09:44:57 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ GẶP MẶT GIAO LƯU CÙNG TRƯỜNG THCS GIAO THỦY

 •   28/05/2017 03:23:39 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017

 •   26/05/2017 03:36:17 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017

 •   20/05/2017 01:54:06 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác