KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

CÂY DI SẢN XÃ GIAO THANH

 •   09/10/2017 03:23:43 AM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ KHUYẾN HỌC - PHÁT QUÀ TRUNG THU NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   02/10/2017 08:04:19 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ X - NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 •   02/10/2017 07:42:51 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

GẶP MẶT CHIA TAY GIÁO VIÊN CHUYỂN CÔNG TÁC NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   24/09/2017 08:06:22 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   24/09/2017 07:55:10 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

TRƯỜNG THCS NAM TIẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ TRƯỜNG

 •   20/09/2017 10:56:28 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

 •   10/09/2017 08:05:58 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   05/09/2017 10:44:57 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ GẶP MẶT GIAO LƯU CÙNG TRƯỜNG THCS GIAO THỦY

 •   28/05/2017 04:23:39 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017

 •   26/05/2017 04:36:17 AM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017

 •   20/05/2017 02:54:06 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KẾT QỦA KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 6,7,8-NĂM HỌC 2016-2017

 •   11/05/2017 03:14:09 AM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

GẶP MẶT CHIA TAY ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ HẠNH VỀ NGHỈ CHẾ ĐỘ

 •   06/05/2017 03:23:32 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KẾT QỦA KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 9-NĂM HỌC 2016-2017

 •   18/04/2017 03:00:30 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

PHÂN CÔNG COI CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 9 - NĂM HỌC 2016 - 2017

 •   03/04/2017 08:53:54 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHÂN DỊP 26-3-2017

 •   23/03/2017 10:08:57 PM
 •   Đã xem: 372
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KỶ NIỆM 08 - 3 - 2017

 •   08/03/2017 08:22:42 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác