HƯỚNG DẪN THI VÀO LỚP 10 KHÔNG CHUYÊN - NĂM HỌC 2019 - 2020

Thứ hai - 06/05/2019 15:36
KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
     Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Nam Định; Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định (GDĐT) hướng dẫn công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2019 - 2020 như sau:
I. YÊU CẦU CỦA KỲ THI
Kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công khai, công bằng; lựa chọn được học sinh có đủ năng lực vào học tại các trường THPT trong toàn tỉnh.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, MÔN THI, HÌNH THỨC THI, THỜI GIAN LÀM BÀI, HỆ SỐ ĐIỂM BÀI THI
Thực hiện theo hướng dẫn tại Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Nam Định.     
III. LỊCH THI, HÌNH THỨC LÀM BÀI THI
1. Lịch thi: Thi vào các ngày 09, 10 tháng 6 năm 2019.
 
 
Ngày
 
Buổi
 
Bài thi
Giờ cắt
bì đề thi
Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài Thời gian làm bài
09/6
2019
Chiều Toán 14 giờ 00 14 giờ 25 14 giờ 30 120 phút
10/6
2019
Sáng Ngữ văn 7 giờ 30 7 giờ 55 8 giờ 00 120 phút
Chiều Bài tổng hợp 14 giờ 00 14 giờ 25 14 giờ 30 90 phút
 
2. Hình thức làm bài thi: Bài thi Toán và Ngữ văn, thí sinh làm bài trên giấy thi, bài thi tổng hợp thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Giấy thi và phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu quy định của Sở GDĐT.
 IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI.
1. Hồ sơ đăng ký dự thi
a) Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) vào lớp 10 theo mẫu thống nhất do Sở GDĐT qui định.
b) 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân chụp trước ngày thi không quá 3 tháng).
c) Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp.
d) Học bạ THCS (bản chính).
e) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
f) Giấy chứng nhận hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên: Nộp bản sao giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền quản lý từ cấp huyện trở lên cấp (theo các quy định chế độ ưu tiên tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Nam Định). Yêu cầu xuất trình bản gốc của các giấy tờ trên để kiểm tra.
g) Bản sao sổ hộ khẩu (Nếu là bản sao không có chứng thực phải xuất trình bản chính để đối chiếu).
2. Thời gian đăng ký dự thi
- Từ 8 giờ 00 ngày 30/5/2019 đến 11 giờ ngày 03/6/2019: Thí sinh mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi.
- Một số điểm cần chú ý khi nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Nội dung khai trong Phiếu ĐKDT là dữ liệu gốc dùng để tổ chức kỳ thi và xét trúng tuyển cho thí sinh, yêu cầu:
+ Phiếu ĐKDT không được tẩy, xóa.
+ Nhà trường hướng dẫn thí sinh khai chính xác thông tin theo yêu cầu trong phiếu ĐKDT. Không nhận phiếu khác mẫu quy định.
+ Thí sinh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung khai trên phiếu ĐKDT.
+ Cán bộ thu hồ sơ phải đối chiếu thông tin trên phiếu ĐKDT, giấy chứng nhận ưu tiên của thí sinh với bản gốc (đối với loại nộp bản sao không có chứng thực), ghi lại số hiệu của bản gốc, ký xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu vào phiếu ĐKDT của thí sinh trước khi trả lại bản gốc cho thí sinh.
+ Ảnh của thí sinh dùng để dán vào thẻ dự thi và dán vào học bạ nếu thí sinh trúng tuyển. Khi phát thẻ dự thi đã dán ảnh và đóng dấu giáp lai cho thí sinh, nhà trường yêu cầu thí sinh phải kiểm tra lại toàn bộ nội dung ghi trên thẻ, nếu phát hiện sai sót phải báo ngay cho nhà trường để chỉnh sửa.
* Lưu ý:
Tất cả giấy tờ chứng nhận được hưởng chế độ tuyển thẳng, ưu tiên đều phải nộp trước thời gian thi.
V. TỔ CHỨC COI THI VÀ CHẤM THI: Vận dụng theo Qui chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2019.
VI. YÊU CẦU VỚI CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Các phòng GDĐT theo sự chỉ đạo chung của Sở, phối hợp với các trường THPT thực hiện tốt công tác thi tuyển sinh lớp 10 về các nội dung sau:
- Chỉ đạo các trường THCS tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập quy chế thi vận dụng theo Qui chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2019 (xem phụ lục 1); hướng dẫn giáo viên quy trình coi thi trắc nghiệm (theo nội dung đã được tập huấn); hướng dẫn học sinh thực hiện tốt quy trình làm bài thi bằng  phiếu trả lời trắc nghiệm.
- Chỉ đạo các trường THCS tuyên truyền, giải thích để học sinh và cha mẹ học sinh hiểu đúng về chủ trương, cách thức tổ chức tuyển sinh, quy chế tuyển sinh. Giúp học sinh chuẩn bị đầy đủ kiến thức, cung cấp đầy đủ, kịp thời, đúng qui định các hồ sơ có liên quan đến việc thi tuyển vào lớp 10.
- Thông báo kịp thời Quyết định của Giám đốc Sở GDĐT về việc cử cán bộ, giáo viên đi coi, chấm thi.
- Chọn, cử cán bộ, giáo viên của các đơn vị trực thuộc làm nhiệm vụ coi thi tại các hội đồng coi thi theo đề nghị của Hiệu trưởng các trường THPT có tổ chức thi tuyển sinh. Sở GDĐT ủy quyền cho các phòng GDĐT ra Quyết định cử cán bộ, giáo viên của các trường THCS trực thuộc làm nhiệm vụ tại các hội đồng coi thi tuyển sinh.
- Tạo điều kiện cho các trường THPT mượn địa điểm thi nếu có nhu cầu.
VII. LỊCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI
(Lịch này thay cho giấy triệu tập triển khai các hoạt động có liên quan)
1. Ngày 24/5/2019:  Các trường nhận chương trình tuyển sinh qua email của đơn vị.
2. Từ 8 giờ 00 ngày 30/5/2019 đến 11 giờ 00 ngày 03/6/2019: Các trường tổ chức nhận hồ sơ ĐKDT của thí sinh. Trong khi nhận hồ sơ, các trường tổ chức nhập thông tin trong phiếu đăng ký dự thi của thí sinh vào máy tính (hoàn thành trước 17 giờ 00 ngày 03/6/2019).
3. Ngày 03/6/2019: 15 giờ 00, các đơn vị gửi báo cáo nhanh số thí sinh đăng ký dự thi vào email: tuyensinh@namdinh.edu.vn.
4. Ngày 04/6/2019: Các trường hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ, in bảng ghi tên dự thi, danh sách phòng thi, thẻ dự thi theo chương trình máy tính;
Từ 8 giờ 00: Các trường cử lãnh đạo về Sở báo cáo tình hình chuẩn bị thi, số thí sinh dự thi, các địa điểm thi; số thí sinh dự thi và số phòng thi tại mỗi điểm thi.
5. Ngày 06/6/2019: Các trường cử người về Sở nhận giấy thi, giấy nháp, các biểu mẫu. Nộp file dữ liệu danh sách thí sinh đăng ký dự thi vào địa chỉ email: tuyensinh@namdinh.edu.vn, một bảng ghi tên dự thi của các phòng thi (người nhận: ông Hoàng Trung Sơn, CV phòng KT&KĐCLGD).
Các bảng danh sách này phải được Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu; sau khi nộp file dữ liệu danh sách thí sinh dự thi tuyệt đối không sửa dữ liệu trên máy tính để đảm bảo tính thống nhất giữa dữ liệu đã nộp với dữ liệu in ra và lưu trữ ở các hội đồng. Mọi sai sót về dữ liệu được sửa trực tiếp bằng tay và xác nhận trên bảng ghi tên dự thi.
6. Ngày 07/6/2019:
- Các trường hoàn thành việc chuẩn bị CSVC, các điều kiện, phương tiện phục vụ kỳ thi đảm bảo an toàn.
- Sở GDĐT gửi các Quyết định coi thi, chấm thi đến các trường THPT qua địa chỉ email của các đơn vị. Yêu cầu các trường THPT thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên có mặt để nhận nhiệm vụ. Trên cơ sở số lượng giáo viên Sở đã điều động làm giám thị, các trường chủ động liên hệ, phối hợp với phòng GDĐT huyện/thành phố để cử đủ số giám thị đảm bảo việc tổ chức coi thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
- Các phòng GDĐT gửi Quyết định cử cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi đến các trường THPT.
- Sở GDĐT gửi các Quyết định chấm thi đến các phòng GDĐT qua địa chỉ email của các đơn vị.
7. Ngày 08/6/2019: Từ 14 giờ 00, lãnh đạo và thư ký có mặt tại các hội đồng coi thi để họp phân công nhiệm vụ, kiểm tra các điều kiện tổ chức kỳ thi.
8. Ngày 09/6/2019: Các hội đồng coi thi làm việc (các phụ lục kèm theo công văn).
- Từ 7 giờ 00: Lãnh đạo các hội đồng coi thi, cán bộ Thanh tra, Công an trực để nhận đề thi.
- Từ 7 giờ 30: các hội đồng coi thi tập trung giám thị, họp hội đồng coi thi, học quy chế thi, kiểm tra hồ sơ của hội đồng, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo an toàn cho kỳ thi... Tập trung thí sinh học quy chế thi và nhận thẻ dự thi, phòng thi theo khu vực thi.
- Buổi chiều: Thi theo lịch.
9. Ngày 10/6/2019
- Thi theo lịch.
- Từ 16 giờ 00, các hội đồng coi thi nộp bài thi và hồ sơ thi tại Sở GDĐT Nam Định, gồm:
a) Báo cáo nhanh bằng văn bản tình hình coi thi và những vấn đề đặc biệt cần quan tâm theo dõi xử lý (theo mẫu đính kèm công văn này).
b) 01 túi đựng biên bản, nhật ký hội đồng coi thi, biên bản các sự cố vi phạm quy chế thi (nếu có).
c) 01 túi đựng bảng ghi tên dự thi có chữ ký của thí sinh (một bản, đóng thành tập có bìa).
d) 01 bọc các bì đề thi còn thừa (còn nguyên niêm phong của HĐ coi thi) và các phong bì đựng đề thi.
e) Các bọc bài thi theo từng môn (túi số 2) còn nguyên niêm phong của HĐ coi thi; (ngoài mỗi bì ghi rõ tên hội đồng coi thi, môn thi, số bài thi, số tờ giấy thi, số báo danh thí sinh vắng thi).
            Yêu cầu: Việc niêm phong túi số 2 phải có đủ chữ ký của Chủ tịch hội đồng coi thi, Phó Chủ tịch trường ngoài, Thư ký và ít nhất 01 giám thị (có biên bản niêm phong kèm theo chữ ký mẫu của những người niêm phong). Khi nộp bài thi phải báo cáo rõ chữ ký của từng thành viên đã ký niêm phong với cán bộ nhận bài thi. Không nhận các túi bài thi không có đủ các yêu cầu trên.
10. Ngày 11/6/2019  
- Từ 7 giờ 30: Tại trường THPT Nguyễn Khuyến, họp các Phó chủ tịch chỉ đạo chấm, tổ trưởng chấm, tổ trưởng chấm kiểm tra, trưởng đoàn Thanh tra;
- Từ 8 giờ 30: Khai mạc hội đồng chấm thi. Thành phần: Lãnh đạo và thư kí hội đồng, tổ trưởng, tổ phó và thư ký tổ chấm; đoàn thanh tra chấm.
- 9 giờ 00: Các tổ chấm học quy chế chấm thi, hướng dẫn chấm và chấm chung. (Môn Ngữ văn học tại trường THPT Nguyễn Khuyến; môn Toán học tại Hội trường Sở GDĐT).
- 14 giờ 00: Chủ tịch hội đồng chấm thi duyệt phương án chấm các bộ môn.
11. Ngày 14/6/2019: Từ 8 giờ 00, bộ phận vi tính làm việc tại trường THPT Nguyễn Khuyến.
12. Ngày 15/6/2019: Hồi phách, lên điểm, in bảng ghi điểm.
13. Ngày 18/6/2019:
- Từ 8 giờ 00, các trường nhận kết quả tại Sở GDĐT.
- 14 giờ 00: Các trường công bố kết quả.
14. Ngày 19/6/2019: Từ 8 giờ 00 đến 17 giờ 00, các trường nhận đơn phúc khảo theo mẫu quy định (như mẫu phúc khảo bài thi THPT quốc gia).
15. Ngày 20/6/2019: Từ 8 giờ 00, các trường nộp danh sách kèm theo đơn đề nghị xin phúc khảo bài thi. Người nhận: ông Hoàng Trung Sơn, chuyên viên phòng KT&KĐCLGD.
16. Ngày 09/7/2019: Từ 8 giờ 00, các trường nhận kết quả phúc khảo tại Sở.
Trên đây là kế hoạch về công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020; Sở yêu cầu các trường THPT, các phòng GDĐT huyện, thành phố nghiên cứu kỹ, thông báo rộng rãi, kịp thời cho nhân dân biết, tổ chức triển khai đầy đủ, đúng lịch./.
 
Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các đ/c Phó GĐ Sở (để p/h chỉ đạo);
- Các phòng: GDTrH, TCCB, KH-TC, VPS, TTr (để p/h);
- Email các đơn vị để thực hiện;
- Website Sở;
- Lưu VT, KTKĐCLGD.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Hồng
 

 
NỘI DUNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: NGỮ VĂN
I. Yêu cầu chung
1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9, coi trọng việc đánh giá năng lực người học, có các câu hỏi dạng mở, vận dụng kiến thức thực tiễn.
2. Yêu cầu về các cấp độ nhận thức:
- Nhận biết: khoảng 30%;
- Thông hiểu: khoảng 30%;
- Vận dụng: khoảng 30%;
- Vận dụng cao: khoảng 10%.
II. Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận.
III. Nội dung kiến thức: Gồm 3 phần
Phần I: Tiếng Việt.
Phần II:  Đọc - hiểu văn bản:
Ngữ liệu đọc - hiểu được trích dẫn nguyên văn ở đề bài.
Phần III:  Phần Tập làm văn:
Kiểm tra kĩ năng tạo lập văn bản theo một trong các kiểu sau:
+ Thuyết minh;
+ Tự sự;
+ Nghị luận.

MÔN: TOÁN
I. Yêu cầu chung:
1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, coi trọng việc đánh giá năng lực người học.
2. Cấp độ nhận thức trong đề thi:
 - Nhận biết: khoảng 30%
 - Thông hiểu: khoảng 40%
 - Vận dụng: khoảng 20%
 - Vận dụng cao: khoảng 10%.
II. Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.
III. Nội dung:
1. Câu hỏi lựa chọn phương án đúng:
Các kiến thức cơ bản về hình học, đại số trong chương trình THCS.
2. Biểu thức và các vấn đề liên quan:
- Rút gọn biểu thức và các hệ thức liên quan;
- Tính giá trị biểu thức;
- Chứng minh đẳng thức.
3. Hàm số, phương trình:
 - Hàm số bậc nhất, bậc hai  ;
- Phương trình bậc nhất, bậc hai;
- Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.
4. Hệ phương trình:
- Hệ phương trình đại số.
5. Hình học phẳng:
- Chứng minh đồng quy, thẳng hàng, vuông góc, song song;
- Bài toán liên quan đến tam giác, tứ giác, đường tròn;
- Bài toán liên quan đến tứ giác nội tiếp.
6. Tổng hợp:
- Các bài toán liên quan đến phương trình, bất phương trình;
- Bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.         
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn