LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

 •   30/03/2021 05:59:54 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

 •   23/03/2021 10:44:44 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

 •   17/03/2021 05:14:27 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

 •   09/03/2021 08:28:58 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

LỊCH CÔNG TÁC TUÂN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUÂN 26

 •   05/03/2021 08:22:34 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

 •   24/02/2021 04:56:23 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

 •   17/02/2021 10:39:16 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

 •   02/02/2021 07:28:51 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0

Khai xuân 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

 •   13/01/2021 04:34:33 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0

Tuần 20

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

PHÂN CÔNG COI CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021

 •   10/12/2020 08:03:33 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

BÀI VIẾT VỀ TRIỂN KHAI DẠY HỌC STEM CỦA BÁO NAM ĐỊNH

 •   25/11/2020 02:44:24 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

GẶP MẶT NGƯỜI THÂN NHÂN DỊP 20 - 11 - 2020

 •   25/11/2020 01:52:51 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VĂN BẢN MỚI - GIÁO DỤC STEM

 •   03/11/2020 09:54:29 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

NHẬN THỨC TÍCH CỰC

 •   07/10/2020 03:43:44 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO - THÁNG 10 NĂM 2020

 •   04/10/2020 11:06:43 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN THÁNG 9 NĂM 2020

 •   15/09/2020 02:53:43 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 - 2021

 •   06/09/2020 09:15:50 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HAI GIẢNG KNĂM HỌC 2020 - 2021

 •   06/09/2020 09:00:08 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KẾT THÚC CÔNG KHAI VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ - NĂM HỌC 2020 - 2021

 •   03/09/2020 03:42:03 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác