KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

PHÂN CÔNG COI CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021

 •   10/12/2020 08:03:33 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

BÀI VIẾT VỀ TRIỂN KHAI DẠY HỌC STEM CỦA BÁO NAM ĐỊNH

 •   25/11/2020 02:44:24 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

GẶP MẶT NGƯỜI THÂN NHÂN DỊP 20 - 11 - 2020

 •   25/11/2020 01:52:51 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VĂN BẢN MỚI - GIÁO DỤC STEM

 •   03/11/2020 09:54:29 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

NHẬN THỨC TÍCH CỰC

 •   07/10/2020 03:43:44 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO - THÁNG 10 NĂM 2020

 •   04/10/2020 11:06:43 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN THÁNG 9 NĂM 2020

 •   15/09/2020 02:53:43 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 - 2021

 •   06/09/2020 09:15:50 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HAI GIẢNG KNĂM HỌC 2020 - 2021

 •   06/09/2020 09:00:08 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KẾT THÚC CÔNG KHAI VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ - NĂM HỌC 2020 - 2021

 •   03/09/2020 03:42:03 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG HỌC SINH - NĂM HỌC 2020 - 2021

 •   18/08/2020 09:34:40 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

CÔNG KHAI BỔ SUNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÁNG 8 - NĂM 2020

 •   18/08/2020 09:24:02 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

CÔNG KHAI VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ - NĂM HỌC 2020 - 2021

 •   18/08/2020 08:53:25 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

CÔNG KHAI THEO TT 36/2017/BGDĐT - THÁNG 7/2020

 •   09/07/2020 03:35:01 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 - NĂM HỌC 2020 - 2021

 •   10/06/2020 03:13:03 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

PHÂN CÔNG COI CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2019 - 2020

 •   04/06/2020 09:51:57 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ÔN LUYỆN BÀI TỔ HỢP BÀI SỐ 17 - KHỐI 9

 •   04/05/2020 02:18:33 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ÔN LUYỆN BÀI TỔ HỢP BÀI SỐ 16 - KHỐI 9

 •   30/04/2020 12:33:33 AM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác