KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUÔC SỐNG

TẬP HUẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 •   20/10/2018 04:59:20 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUÔC SỐNG

DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM

 •   10/10/2018 09:38:33 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUÔC SỐNG

HỘI NGHỊ KHUYẾN HỌC VÀ PHÁT QUÀ TRUNG THU 2018

 •   24/09/2018 09:13:36 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUÔC SỐNG

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - GIÁO DỤC STEM

 •   24/09/2018 09:05:42 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

 •   14/09/2018 04:03:16 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUÔC SỐNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CNTT - TRƯỜNG THCS GIAO THANH - BẠCH LONG

 •   09/09/2018 10:23:04 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUÔC SỐNG

CHÀO MỪNG ĐOÀN CÔNG TÁC TRƯỜNG THCS BẠCH LONG

 •   09/09/2018 07:32:42 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUÔC SỐNG

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019

 •   05/09/2018 07:39:40 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 02/7/2018

 •   04/07/2018 06:49:25 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   26/05/2018 03:00:08 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   18/05/2018 07:45:17 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

TRẢI NGHIỆM STEM

 •   17/05/2018 02:46:20 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

LỊCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II KHỐI 9 - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   30/03/2018 08:43:03 PM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2018 - 2019

 •   29/03/2018 03:47:12 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KỶ NIỆM 08-3-2018

 •   08/03/2018 08:23:34 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC STEM - 4.0

 •   08/03/2018 06:56:01 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN MẬU TUẤT 2018!

 •   05/02/2018 06:50:55 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác