KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

TRẢI NGHIỆM STEM  

 •   17/05/2018 01:46:20 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

LỊCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II KHỐI 9 - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   31/03/2018 07:43:03 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2018 - 2019

 •   29/03/2018 02:47:12 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KỶ NIỆM 08-3-2018

 •   09/03/2018 08:23:34 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC STEM - 4.0

 •   09/03/2018 06:56:01 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN MẬU TUẤT 2018!

 •   06/02/2018 06:50:55 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

 •   06/02/2018 06:41:56 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   13/01/2018 06:50:33 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN CÙNG TRƯỜNG THCS GIAO CHÂU

 •   12/01/2018 08:28:28 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   25/12/2017 09:48:29 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I KHỐI 8, 9 - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   13/12/2017 03:13:23 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2017

 •   21/11/2017 09:40:18 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

LỊCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 8, 9 HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   09/11/2017 01:45:04 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

CÂY DI SẢN XÃ GIAO THANH

 •   09/10/2017 02:23:43 PM
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác