KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC STEM - 4.0

 •   08/03/2018 06:56:01 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN MẬU TUẤT 2018!

 •   05/02/2018 06:50:55 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

 •   05/02/2018 06:41:56 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   12/01/2018 06:50:33 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN CÙNG TRƯỜNG THCS GIAO CHÂU

 •   11/01/2018 08:28:28 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   24/12/2017 09:48:29 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I KHỐI 8, 9 - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   13/12/2017 03:13:23 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2017

 •   20/11/2017 09:40:18 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

LỊCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 8, 9 HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   09/11/2017 01:45:04 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

CÂY DI SẢN XÃ GIAO THANH

 •   09/10/2017 03:23:43 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ KHUYẾN HỌC - PHÁT QUÀ TRUNG THU NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   02/10/2017 08:04:19 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ X - NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 •   02/10/2017 07:42:51 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

GẶP MẶT CHIA TAY GIÁO VIÊN CHUYỂN CÔNG TÁC NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   24/09/2017 08:06:22 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   24/09/2017 07:55:10 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

TRƯỜNG THCS NAM TIẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ TRƯỜNG

 •   20/09/2017 10:56:28 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

 •   10/09/2017 08:05:58 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác