KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUÔC SỐNG

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - GIÁO DỤC STEM  

 •   25/09/2018 08:05:42 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

 •   14/09/2018 03:03:16 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUÔC SỐNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CNTT - TRƯỜNG THCS GIAO THANH - BẠCH LONG

 •   10/09/2018 09:23:04 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUÔC SỐNG

CHÀO MỪNG ĐOÀN CÔNG TÁC TRƯỜNG THCS BẠCH LONG

 •   10/09/2018 06:32:42 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUÔC SỐNG

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019

 •   06/09/2018 06:39:40 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 02/7/2018

 •   04/07/2018 05:49:25 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   26/05/2018 02:00:08 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   19/05/2018 06:45:17 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

TRẢI NGHIỆM STEM

 •   17/05/2018 01:46:20 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

LỊCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II KHỐI 9 - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   31/03/2018 07:43:03 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2018 - 2019

 •   29/03/2018 02:47:12 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KỶ NIỆM 08-3-2018

 •   09/03/2018 08:23:34 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC STEM - 4.0

 •   09/03/2018 06:56:01 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN MẬU TUẤT 2018!

 •   06/02/2018 06:50:55 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

 •   06/02/2018 06:41:56 AM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   13/01/2018 06:50:33 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN CÙNG TRƯỜNG THCS GIAO CHÂU

 •   12/01/2018 08:28:28 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác