LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

 •   13/01/2021 04:34:33 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Tuần 20

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   15/05/2018 02:52:36 PM
 •   Đã xem: 740
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

LỊCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II KHỐI 6,7,8 - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   28/04/2018 08:29:57 AM
 •   Đã xem: 542
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT - NĂM HỌC 2018 - 2019

 •   18/04/2018 07:59:41 AM
 •   Đã xem: 584
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

KẾT QỦA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II KHỐI 9-NĂM HỌC 2017-2018

 •   16/04/2018 10:20:10 AM
 •   Đã xem: 678
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

THÔNG BÁO KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 6, 7 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018

 •   12/04/2018 03:34:53 PM
 •   Đã xem: 624
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018 - 2019

 •   10/04/2018 03:15:23 PM
 •   Đã xem: 448
 •   Phản hồi: 0

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

DANH SÁCH HỌC SINH TN THCS TỪ NĂM HỌC 2011-2012 ĐẾN NĂM HỌC 2016-2017

 •   07/04/2018 03:01:17 PM
 •   Đã xem: 473
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016 THỰC HIỆN TỪ 14/3/2016

 •   03/03/2016 10:33:52 AM
 •   Đã xem: 979
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

LỊCH-PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2015-2016

 •   02/03/2016 04:25:52 PM
 •   Đã xem: 912
 •   Phản hồi: 0

BẰNG TN THCS NĂM HỌC 2013-2014

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TN THCS NĂM HỌC 2013-2014

 •   12/12/2015 09:27:29 PM
 •   Đã xem: 1213
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

 •   10/12/2015 11:03:35 PM
 •   Đã xem: 1140
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016

 •   10/12/2015 10:01:33 PM
 •   Đã xem: 1121
 •   Phản hồi: 0

Thống kê Kết quả kiểm tra giữa học kì I đối với Học sinh và giáo viên

KHUON VIEN TRUONG

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

 •   10/12/2015 09:44:35 PM
 •   Đã xem: 1807
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

 •   10/12/2015 08:28:32 PM
 •   Đã xem: 1938
 •   Phản hồi: 0