PHÂN CÔNG COI CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II - KHỐI 6,7,8 - NĂM HỌC 2017 - 2018

Thứ sáu - 27/04/2018 21:43
KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG - GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
PHÒNG GD & ĐT GIAO THỦY
TRƯỜNG THCS GIAO THANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN COI, CHẤM KHẢO SÁT
CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II KHỐI 6,7,8 - NĂM HỌC 2017 - 2018
 
   
                                                                ***********************
 
TT HỌ VÀ TÊN 08/5 09/5 Chấm tại THCS G.Thủy
Chú ý: Môn Văn chấm tại phòng
7h00' 13h30' 7h00' 13h30' 14h-K8 7h30-K7 14h-K6
1 Phan Văn Chiểu x x x  x      
2 Bùi Thị Tơ x x x  x      
3 Phạm Thế Hưởng x x x  x Toán Toán Toán
4 Trần Văn Huyền x x x  x      
5 Nguyễn Văn Hội x x x  x      
6
7
Phan Thị Thủy
Bùi Ngọc Điệp
x
x
x
x
x
x
x
 x
Văn
Văn
Văn
8 Phạm Đương Giáp G Hương G Hương G Hương G Hương      
9 Đỗ Mạnh Trường G Hương   G Hương        
10 Trần Văn Liêm   G Hương G Hương G Hương      
11 Nguyễn Thanh Toán G Hương G Hương   G Hương Anh Anh Anh
12 Trần Lan Anh G Hương G Hương G Hương G Hương      
13 Nguyễn Thị Luyến G Hương   G Hương   Toán Toán Toán
14 Đinh Thị Mỵ G Hương G Hương G Hương   Toán Toán Toán
15 Trần Thị Hiên   G Hương   G Hương      
16 Vũ Thị Huyền G Hương   G Hương     Văn Văn
17 Trần Thị Thoan G Hương G Hương G Hương   Văn Văn Văn
18 Vũ Thị Vân   G Hương   G Hương Anh Anh Anh
19 Trần Nguyên Thùy G Hương   G Hương G Hương      
20 Đặng Thị Điệp   G Hương G Hương     Toán Toán
21 Trần Thị Trang G Hương   G Hương G Hương Văn Văn Văn
22 Đỗ Thị Thúy G Hương G Hương G Hương   Toán Toán Toán
23 Nguyễn Thị Thúy G Hương   G Hương        
24 Nguyễn Thị Lệ G Hương G Hương   G Hương Văn Văn Văn
25 Triệu Thị Thảo   G Hương   G Hương      
26 Phạm Ngọc Phú G Hương   G Hương G Hương      
27 Hoàng Minh Thảo   G Hương   G Hương      
28 Phạm Thị Lụa G Hương   G Hương G Hương      
 
                                                                                 Giao Thanh, ngày 05 tháng 5 năm 2018
                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                 Phan Văn Chiểu

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc