KHUON VIEN TRUONG

KẾT QỦA KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 6,7,8,9-NĂM HỌC 2015-2016

 •   12/05/2016 10:10:33 PM
 •   Đã xem: 734
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

KẾT QỦA KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2015-2016

 •   31/03/2016 10:50:50 PM
 •   Đã xem: 654
 •   Phản hồi: 0

KHUÔN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2015-2016

 •   20/01/2016 09:28:10 PM
 •   Đã xem: 907
 •   Phản hồi: 0

GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG

KẾT QỦA KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 7-NĂM HỌC 2015-2016

 •   03/01/2016 09:15:49 PM
 •   Đã xem: 1189
 •   Phản hồi: 0

GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG

KẾT QỦA KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 6-NĂM HỌC 2015-2016

 •   03/01/2016 09:13:16 PM
 •   Đã xem: 1310
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

ĐIỂM THI HỌC KỲ I KHỐI 9-NĂM HỌC 2015-2016

 •   02/01/2016 10:38:00 PM
 •   Đã xem: 1272
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

ĐIỂM THI HỌC KỲ I KHỐI 8-NĂM HỌC 2015-2016

 •   01/01/2016 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 1758
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

DIEM THI 8 TUAN HOC KY I K9 NAM HOC 2015-2016

 •   10/12/2015 09:29:32 PM
 •   Đã xem: 783
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

DIEM THI 8 TUAN HOC KY I K8 NAM HOC 2015-2016

 •   10/12/2015 09:28:56 PM
 •   Đã xem: 622
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

DIEM THI 8 TUAN HOC KY I K6 NAM HOC 2015-2016

 •   10/12/2015 09:28:16 PM
 •   Đã xem: 476
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

DIEM THI 8 TUAN HOC KY I K7 NAM HOC 2015-2016

 •   10/12/2015 09:27:11 PM
 •   Đã xem: 561
 •   Phản hồi: 0