KHUON VIEN TRUONG

KẾT QỦA KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 6,7,8,9-NĂM HỌC 2015-2016

 •   13/05/2016 09:10:33 AM
 •   Đã xem: 609
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

KẾT QỦA KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2015-2016

 •   01/04/2016 09:50:50 AM
 •   Đã xem: 572
 •   Phản hồi: 0

KHUÔN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2015-2016

 •   21/01/2016 09:28:10 AM
 •   Đã xem: 828
 •   Phản hồi: 0

GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG

KẾT QỦA KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 7-NĂM HỌC 2015-2016

 •   04/01/2016 09:15:49 AM
 •   Đã xem: 1123
 •   Phản hồi: 0

GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG

KẾT QỦA KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 6-NĂM HỌC 2015-2016

 •   04/01/2016 09:13:16 AM
 •   Đã xem: 1215
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

ĐIỂM THI HỌC KỲ I KHỐI 9-NĂM HỌC 2015-2016

 •   03/01/2016 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 1202
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

ĐIỂM THI HỌC KỲ I KHỐI 8-NĂM HỌC 2015-2016

 •   02/01/2016 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 1647
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

DIEM THI 8 TUAN HOC KY I K9 NAM HOC 2015-2016

 •   11/12/2015 09:29:32 AM
 •   Đã xem: 733
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

DIEM THI 8 TUAN HOC KY I K8 NAM HOC 2015-2016

 •   11/12/2015 09:28:56 AM
 •   Đã xem: 548
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

DIEM THI 8 TUAN HOC KY I K6 NAM HOC 2015-2016

 •   11/12/2015 09:28:16 AM
 •   Đã xem: 433
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

DIEM THI 8 TUAN HOC KY I K7 NAM HOC 2015-2016

 •   11/12/2015 09:27:11 AM
 •   Đã xem: 504
 •   Phản hồi: 0