KHUON VIEN TRUONG

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2016-2017

 •   12/04/2016 09:10:58 AM
 •   Đã xem: 808
 •   Phản hồi: 0

KHAI GIANG NAM HOC MOI

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ TỪ NĂM HỌC 2015-2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020-2021

 •   03/01/2016 09:28:58 PM
 •   Đã xem: 1190
 •   Phản hồi: 0

CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI

QUYẾT ĐỊNH 1539 UBND TÌNH VỀ KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2015 - 2016

 •   14/12/2015 07:09:24 PM
 •   Đã xem: 1149
 •   Phản hồi: 0

KHUON VIEN TRUONG

QUY CHE DANH GIA XEP LOAI HOC SINH

 •   12/12/2015 02:06:56 AM
 •   Đã xem: 854
 •   Phản hồi: 0

QUY CHẾ XÉT TỐT NGHIỆP THCS

QUY CHẾ XÉT TỐT NGHIỆP THCS

 •   10/12/2015 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 1413
 •   Phản hồi: 0

Quy chế xét tốt nghiệp áp dụng từ tháng 4/2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo